Outsourcing2018-09-23T11:12:17+00:00

Outsourcing HR

Jak to działa?

Możemy obsłużyć wybrane procesy HR w imieniu Twojej organizacji. Jesteśmy gotowi przejąć w całości lub częściowo funkcję Działu Personalnego Twojej organizacji. Możemy udostępnić wybranym lub wszystkim pracownikom Twojej firmy system informatyczny, za pośrednictwem którego, pracownicy Twojej organizacji będą samodzielnie obsługiwać wybrane procesy HR. Ty wybierasz, które procesy przekazujesz do naszej obsługi, a które obsługujesz samodzielnie za pośrednictwem Twojego Działu Personalnego, Twoich menadżerów lub Twoich pracowników

Zakres usług

W ramach outsourcingu, Centrum Usług HR może wykonywać na rzecz Klienta trzy, odpłatne kategorie usług: usługi kadrowe, usługi płacowe oraz usług związane z rozliczaniem delegacji oraz zajęć komorniczych

Poniższe usługi są wykonywane przez Centrum Usług HR na rzecz klienta bez dodatkowej opłaty:

administracja systemu informatycznego w imieniu klienta
parametryzacja systemu informatycznego w imienu klienta
obsługa programu Płatnik (komunikacja z ZUS)
obsługa komunikacji z US
konsultacje w zakresie prawa pracy
przygotowanie raportów kadrowych i płacowych
generowanie danych do systemu księgowego klienta
obsługa sprawozdawczości do GUS
obsługa deklaracji PFRON

Poniższe funkcje możesz realizować samodzielnie, w udostępnionym systemie informatycznym, za pośrednictwem przydzielonych swoim pracownikom kokpitów:

rejestracja czasu pracy
dokumentacja czynności twórczych (50%KUP)
rozliczanie zaliczek pracowników
rozliczanie kart służbowych pracowników
rozliczanie wydatków pracowników
planowanie i monitorowanie budżetów HR
obsługa szkoleń pracowników
obsługa e-learningu
obsługa ścieżek kariery i kompetencji
obsługa ocen pracowniczych
stawianie i rozliczanie celów
obsługa ankiet pracowników
boarding pracowników
obsługa procesu rekrutacji
obsługa komunikacji pracowników z działem HR
obsługa procesów akceptacji (workflow)

Poproś o ofertę

Dostęp do usług

Podstawowy dostęp do Centrum Usług HR odbywa się za pośrednictwem Twojego doradcy. Jednak w celu podniesienia efektywności obsługi procesów personalnych możesz udostępnić wybrane usługi za pośrednictwem kokpitu pracownika Działu Personalnego, kokpitu menadżera lub kokpitu pracownika

System informatyczny

Możemy udostępnić wybranym lub wszystkim pracownikom Twojej firmy system informatyczny, za pośrednictwem którego, pracownicy Twojej organizacji będą samodzielnie obsługiwać wybrane procesy związane z obsługą personelu. System jest dostępny w chmurze lub w wersji na własnej infrastrukturze klienta, daje wysoki poziom bezpieczeństwa, automatyzuje procesy, jest przyjazny dla użytkownika, prosty i zrozumiały oraz dysponuje intuicyjną nawigacją

Twardy HR
Kartoteka

Twardy HR
Urlopy

Twardy HR
Zasiłki

Twardy HR
RCP

Twardy HR
ZUS i US

Twardy HR
Zaliczki

Twardy HR
Potrącenia

Twardy HR
Badania i BHP

Twardy HR
Wynagrodzenia

Twardy HR
Delegacje

Twardy HR
Prawa autorskie

Twardy HR
Samochody

Twardy HR
Rachunki

Twardy HR
Jednostki

Twardy HR
Karty służbowe

Twardy HR
Budżety

Miękki HR
Szkolenia

Miękki HR
e-Learning

Miękki HR
Cele

Miękki HR
Ankiety

Miękki HR
Kompetencje

Miękki HR
Ścieżki kariery

Miękki HR
Boarding

Miękki HR
Rekrutacja

Miękki HR
Oceny pracownicze

Miękki HR
Komunikacja

Funkcjonalność systemu

Ile to kosztuje?

Płatność za usługi jest pobierana w postaci miesięcznego abonamentu, którego wysokość zależy od liczby pracowników w organizacji, liczby użytkowników systemu oraz zakresu outsourcingu. Nie pobieramy opłat za wdrożenie oraz opłat licencyjnych

opłata
utrzymaniowa

10 PLN

miesięcznie
za jednego zatrudnionego pracownika

usługi
kadrowe

10 PLN

miesięcznie
za jednego zatrudnionego pracownika

usługi
płacowe

10 PLN

miesięcznie
za jednego zatrudnionego pracownika

delegacje
i zajęcia komornicze

20 PLN

rozliczenie jednej delegacji
lub jednego zajęcia komorniczego

kokpit
pracownika HR

50 PLN

miesięcznie
za jednego użytkownika

kokpit
menadżera

20 PLN

miesięcznie
za jednego użytkownika

kokpit
pracownika

5 PLN

miesięcznie
za jednego użytkownika

Przykład 1

Miesięczny abonament

1.500 PLN

Firma zatrudnia 50 osób. Outsourcing kadrowy i płacowy. Brak rozliczania delegacji i zajęć komorniczych. Dostęp do usług odbywa się wyłącznie poprzez doradcę. Pracownicy nie mają dostępu do usług HR

Przykład 2

Miesięczny abonament

3.100 PLN

Firma zatrudnia 100 osób. Outsourcing kadrowy i płacowy. Brak rozliczania delegacji i zajęć komorniczych. Dostęp do usług poprzez doradcę. Kokpit pracownika HR udostępniony dla 2 pracowników

Przykład 3

Miesięczny abonament

6.650 PLN

Firma zatrudnia 200 osób. Outsourcing kadrowy i płacowy. Brak rozliczania delegacji i zajęć komorniczych. Dostęp do usług odbywa się poprzez doradcę. Dostęp do kokpitu pracownika HR dla 5 osób. Dostęp do kokpitu menadżera dla 20 osób

Przykład 4

Miesięczny abonament

15.850 PLN

Firma zatrudnia 500 osób. Outsourcing kadrowy i płacowy. Brak rozliczania delegacji i zajęć komorniczych. Dostęp do usług odbywa się poprzez doradcę. Dostęp do kokpitu pracownika HR dla 5 osób. Dostęp do kokpitu menadżera dla 30 osób

O naszych usługach

RODO

Działamy w pełnej zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych

Regulacje

Działamy w pełnej zgodności ze zmieniającymi się przepisami i obowiązującymi regulacjami

Poufność

Zapewniamy pełną poufność informacji i wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych i przetwarzanych danych

Technologia

Wykorzystujemy kompleksowy System HR

Platforma Obsługi Zasobów Ludzkich