APP: rcp2018-09-22T21:38:20+00:00

Aplikacje HR

Rejestracja czasu pracy

Aplikacja służąca do rejestracji czasu pracy oraz planowania pracy / dyżurów. Czas pracy mogą rejestrować pracownicy lub ich przełożeni. Praca może być rejestrowana w podziale na zadania, które są przypisywane pracowników. Przełożeni mogą akceptować zarejestrowany czas pracy / zaplanowaną pracę. Aplikacja umożliwia rejestrację czasu pracy w postaci wsadowej, czyli na podstawie zaczytywanego pliku. Aplikacja umożliwia rejestrację nieobecności. Aplikacja dostarcza szereg raportów oraz umożliwia eksport zarejestrowanych danych do innych systemów. Aplikacja umożliwia prezentację grafików pracy. Aplikacja umożliwia zarządzanie pracownikami, użytkownikami i uprawnieniami. Aplikacja może być rozszerzana o inne moduły. Aplikacja jest dostępna w chmurze.

 • rejestracja czasu pracy

 • rejestracja planów pracy / dyżurów

 • rejestracja w podziale na zadania przypisane do pracowników

 • grafiki pracy

 • raporty

 • eksport / import danych w postaci plików

 • rejestracja nieobecności

 • zarządzanie użytkownikami, pracownikami i uprawnieniami

 • dostęp w chmurze

 • zgodność z RODO

 • dostosowywanie do zmieniających się przepisów i regulacji

 • dostęp do dokumentacji online

 • serwis i wsparcie użytkowników w cenie abonamentu

 • możliwość rozszerzenia funkcjonalności o inne moduły

 • abonament miesięczny zależy od liczby pracowników

miesięczny abonament

5 PLN

za jednego pracownika

Zamów wersję demo
Poproś o ofertę

Wybrane ekrany aplikacji