APP: oceny2018-09-22T21:36:52+00:00

Aplikacje HR

Oceny pracownicze

Aplikacja służąca do obsługi ocen pracowniczych. Oceny pracownicze obywają się w trzech, następujących po sobie krokach: samoocena, ocena przełożonego, ocena wspólna. Ocenę pracowniczą inicjuje przełożony. Ocena może być dokonana za rok, półrocze, kwartał i miesiąc. Ocena składa się z punktów oceny, które mogą mieć dwie w kategorie: punktowe lub opisowe. Punkty ocen są definiowalne przez administratora. Aplikacja udostępnia raporty dotyczące ocen. Aplikacja umożliwia zarządzanie pracownikami, użytkownikami i uprawnieniami. Aplikacja może być rozszerzana o inne moduły. Aplikacja jest dostępna w chmurze.

 • inicjowanie ocen przez przełożonego

 • trzy etapy ocen: samoocena, ocena przełożonego, ocena wspólna

 • definiowalne punkty ocen

 • raporty

 • zarządzanie użytkownikami, pracownikami i uprawnieniami

 • dostęp w chmurze

 • zgodność z RODO

 • dostosowywanie do zmieniających się przepisów i regulacji

 • dostęp do dokumentacji online

 • serwis i wsparcie użytkowników w cenie abonamentu

 • możliwość rozszerzenia funkcjonalności o inne moduły

 • abonament miesięczny zależy od liczby pracowników

miesięczny abonament

5 PLN

za jednego pracownika

Zamów wersję demo
Poproś o ofertę

Wybrane ekrany aplikacji