APP: ankietowanie2018-09-23T10:08:35+00:00

Aplikacje HR

Ankietowanie

Aplikacja służąca do przeprowadzania ankiet wśród pracowników organizacji. Ankiety przygotowuje się za pomocą narzędzia dostępnego w aplikacji. Użytkownik może przekazać ankietę do wykonania wybranym pracownikom organizacji, którzy są jego podwładnymi lub do których ma ustawione uprawnienia. Pracownik otrzymuje ankietę wraz z informacją o dacie, do której powinien ją wypełnić. Obsługiwane są powiadomienia, przypomnienia i ponaglenia. Dostępne są raporty z przeprowadzonych ankiet. Ankiety są anonimowe.

 • przygotowanie ankiet

 • przekazywanie ankiet do wykonania

 • powiadomienia, przypomnienia i ponaglenia

 • wypełnianie ankiet

 • raporty

 • zarządzanie użytkownikami, pracownikami i uprawnieniami

 • dostęp w chmurze

 • zgodność z RODO

 • dostosowywanie do zmieniających się przepisów i regulacji

 • dostęp do dokumentacji online

 • serwis i wsparcie użytkowników w cenie abonamentu

 • możliwość rozszerzenia funkcjonalności o inne moduły

 • abonament miesięczny zależy od liczby pracowników

miesięczny abonament

5 PLN

za jednego pracownika

Zamów wersję demo
Poproś o ofertę

Wybrane ekrany aplikacji