Strona główna2018-09-23T17:07:26+00:00

Outsourcing HR

Obsługa wszystkich lub wybranych procesów HR w imieniu zleceniodawcy. Przejęcie w całości lub częściowo funkcji Działu Kadr zleceniodawcy. Zleceniodawca ma pełen wgląd do przetwarzanych w jego imieniu danych poprzez dostęp do aplikacji w chmurze. Dla wybranych funkcjonalności zleceniodawca może dokonywać samodzielnej obsługi. Usługi realizowane są w ramach miesięcznego abonamentu

Dowiedz się więcej

System HR

Udostępniamy autorską platformę informatyczną HaeR², która w zintegrowany i kompleksowy sposób wspiera procesy miękkiego i twardego HR w organizacji. Pobieramy miesięczną opłatę abonamentową za dostęp do platformy, zależną od liczby pracowników organizacji. Nie pobieramy opłat za licencję ani za wdrożenie

Dowiedz się więcej

Aplikacje HR

Dedykowane aplikacje dostępne w chmurze, które uproszczą i zautomatyzują zarządzanie personelem w Twojej organizacji, takie jak Rejestrator czasu pracy, Obsługa urlopów, Rozliczenie delegacji

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Wspieramy firmy w rozwoju i podnoszeniu kompetencji pracowników oraz usprawnianiu metod zarządzania. Organizujemy szkolenia z naszego katalogu szkoleń oraz szkolenia na indywidualne zamówienie z obszaru rozwoju personalnego oraz zarządzania

Dowiedz się więcej

Rekrutacja IT

Wyszukujemy i rekomendujemy najlepszego kandydata spełniającego Twoje wymagania. Podejmujemy się zleceń rekrutacyjnych w pełnym zakresie stanowisk IT, właściwych dla cyklu wytwórczego, cyklu utrzymaniowego oraz dla zarządzania. Korzystamy ze zróżnicowanych źródeł pozyskiwania kandydatów zdecydowanie stawiając na kontakt bezpośredni i utrzymywanie relacji z potencjalnymi kandydatami. Posiadamy doświadczenie, relacje w środowisku IT, dobrą intuicję i autorską metodologię weryfikacji kandydatów

Dowiedz się więcej

Doradztwo HR

Dbamy, abyś niczego nie przeoczył w zarządzaniu personelem swojej organizacji. Mamy doświadczenie oraz współpracujemy z doświadczonymi specjalistami prawa pracy i praktykami HR. Stawiamy precyzyjne diagnozy i dobieramy optymalne podejście. Rozliczenie usług odbywa się w formie opłaty będącej iloczynem uzgodnionej stawki godzinowej i udokumentowanego czasu pracy lub w formie uzgodnionej opłaty uzależnionej od spełnienia uzgodnionych kryteriów odbioru usługi

Dowiedz się więcej